galerie
Internetová galerie Petra Tureckého
Představuji zde umělce z různých důvodů mi blízkých. Buď ty, jež patří do mé rodiny, nebo ty, o nichž si myslím, že se o nich málo ví a rád bych touto cestou na ně upozornil.
Další skupinou jsou mladí umělci (viz. odkazy), jejichž umění je cenné sledovat pro porozumění současným trendům ve výtvarném umění. Texty dále uvedené by měly také napomáhat překonávat bariéru mezi umělcem a divákem. Tato minigalerie by především měla sloužit jako inspirace i potěšení pro každého zájemce o české výtvarné umění.
Zde prosím ještě čtěte technickou poznámku o načítání stránek.
 
 
 
Jana Turecká z Poříčan
         
         
Alice Číhalová
abstrakce abstrakce abstrakce abstrakce abstrakce
         
Kristýna Pilecká
Kresba Kresba Kresba Kresba Kresba
         
         
         
         
Jana Turecká z Příštpa
         
         
         
         
         
František Dörfl
         
         
 
Jindřich Boška život  
         
         
         
 
Ladislav Postupa
život  
         
         
    Petr Turecký - linoryt    
         
         
         
Odkazy
Vrutus Michal Cáb
Jiří Světinský
Michal Chodanič
Zuzana Požárová
Jakub Požár
Rudolf Brančovský
Jaromír Šimkůj
www.art.cz
Galerie Medúza
         
         
         
VÝSTAVNÍ PROSTOR - EVANGELICKÝ KOSTEL SOBĚHRDY
 
Texty
  Pieta - Jiří Světinský
Text vyšel v časopise Protestant, 1/2006

Václav Stratil
Text vyšel v časopise Protestant, 2/2006

František Dörfl
Diplomová práce
Malované pesachové Hagady
        osmnáctého století
Pesachová Hagada Natana ben Šimšona z Meziříčí a moravská
písařská škola - ZIP (bez fotopřílohy)
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Design webu: Jakub Požár

Další doplňování a úpravy: Petr Turecký